Hur gör jag om jag har frågor om beslut i mark- och miljödomstolen?

Har du frågor som rör beslut om överklaganden av detaljplaner inför Lalandias etablering ska du vända dig till beslutsfattande instans, mark- och miljödomstolen i Växjö.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej