Torra toaletter och latrin

Om du ha en toalett som inte är ansluten till avloppsnätet kan du själv ta hand om latrinet. Här hittar du information om hur du anmäler en torrtoalett eller ansöker om att själv ta hand om slam och urin.

Ansökan/anmälan om torra toaletter

Du kan anmäla förmultningstoalett, separeringstoalett eller eget omhändertagande av latrin via vår e-tjänst eller på blankett.

Torra toalettlösningar

Toaletter som inte är anslutna till avloppsledningsnätet, så kallade torrtoaletter, måste anmälas till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Om du själv vill ta hand om latrinet eller sprida urinen krävs dessutom tillstånd.

Exempel på torra toalettlösningar är:

  • Förmultningstoalett, även kallad mulltoa
  • Förtorkningstoalett
  • Förbränningstoalett
  • Paketeringstoalett
  • Frystoalett

Kontakt

Frågor om eget omhändertagande av slam och latrin:

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Frågor om latrinkärl:

Kundcenter
E-post: kundcenter@motala.se
Telefon: 0141-22 51 51

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej