Du som bor i ett område där det inte finns kommunalt avlopp behöver ha ett enskilt avlopp. Här hittar du information om hur du ska göra för att anlägga en egen avloppslösning, men också hur det fungerar med slamtömning.

Anlägga eget avlopp

Alla fastigheter har olika förutsättningar för att anordna enskilda avlopp. Här beskriver vi hur du går till väga och vad du behöver tänka på. Tänk på att det är du som har ansvar för att ditt avlopp fungerar som det ska och inte orsakar olägenheter.

Slamtömning

Du som har egen avloppsanläggning måste få din brunn eller tank tömd minst en gång per år. Du kan få dispens för ett längre intervall om anläggningen inte används så mycket.

Det här får du inte spola ner i avloppet

Slam från ett enskilt avlopp körs till kommunens reningsverk och renas tillsammans med vattnet från kommunens ledningsnät. Samma riktlinjer gäller därför som för ett kommunalt avlopp. Det vill säga att inte spola ner ämnen eller material som inte hör hemma i avloppet.