Gräsklippare och ben

Brukarsamverkan ger dig möjlighet att påverka kommunens mark i exempelvis ditt bostadsområde. Genom att teckna ett skötselavtal kan du få tillstånd att utföra åtgärder som inte ingår i den normala skötseln.

Exempel på brukarsamverkan är:

  • Gräsklippning av naturmark
  • Gräsklippning av fotbollsplaner
  • Röjning av sly
  • Skräpplockning och städning
  • Spolning av isbanor

Villkor för brukarsamverkan

Insatser i form av brukarsamverkan är frivilliga och sker på ditt initiativ. Kommunen ger därför ingen ersättning för de åtgärder som utförs. Vi ansvarar inte heller för eventuella skador på person eller egendom. Den mark som du sköter inom brukarsamverkan är fortfarande allmän mark och ska därför vara tillgänglig för alla. Detta innebär att du inte kan placera trädgårdsmöbler, komposter, vedhögar eller anlägga rabatter och trädgårdsland på den allmänna marken.

Skötselavtal

För att få möjlighet att själv sköta kommunal mark måste  du teckna ett skötselavtal med Motala kommun. Det är bara de åtgärder som du tecknat avtal om som får utföras, och bara på den mark som ingår i avtalet. Andra åtgärder kan komma att polisanmälas av Motala kommun. Kontakta tekniska serviceförvaltningens kundservice.

Nej. Så kallad brukarsamverkan sker på kommunmedborgares eget initiativ, för att man vill ha en ökad standard på skötseln av kommunens mark, normalt sett i anslutning till det egna bostadsområdet. Det rör sig då om åtgärder som är utöver den normala skötseln.

Nej, om du har ett skötselavtal genom brukarsamverkan för en del av kommunens mark ansvarar du själv för att köra bort ris och grenar. Du kan lämna det på kommunens återvinningscentraler på Tuddarp eller i Borensberg.

Kundservice Gata & park
kundservice@motala.se
0141-22 51 34

Om du vill att kommunen ska hugga ner ett träd som ställer till problem för dig kan du höra av dig till oss.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej