Sjöar och vattendrag

Det är inte för intet som vi säger att Motala är Östergötlands sjöstad. Det finns cirka 170 sjöar som är en hektar eller större och en stor mängd vattendrag. Vattnet är en livsviktig resurs för både människan och för djur- och växtlivet. Det används till exempel som dricksvatten, bevattning, bad, båtliv, rekreation och mycket mera.

Hitta sjöar och vattendrag

I Naturkartan kan du hitta fina utflyktsmål vid sjön.

Läs mer

Vatteninformationssystem Sverige (VISS)

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. Där finns kartor över och information om alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet verkar för att påverka samhällsplaneringen för Vätterns bästa, att driva projekt som gynnar sjön samt sprida information om Vättern. Läs mer om Vättern och förbundets verksamhet på deras webbplats.

Vatten och avlopp

På sidorna om Vatten och avlopp kan du läsa om hur vi renar det vatten som släpps tillbaka ut i naturen. Du får också information om hur du kan hjälpa till genom att inte spola ner fel saker i toaletten eller använda för mycket rengöringsmedel.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej