Stadsparken med buskcyklister, planteringar och fontänen i motalaviken i bakgrunden

Stadsparken. Fotograf: Jessica Henulin

Parker och grönområden

I Motala kommun finns flera vackra parker och grönområden att vistas i. Flera av parkerna är mer än 100 år gamla och har mycket av sin ursprungliga struktur bevarad. Här kan du läsa mer om hur vi sköter om kommunens parker och planteringar.

Parkerna ska fungera som en plats för rekreation, lek och möten människor emellan. Här kan man uppleva årstidernas växlingar med lummig grönska, utplanterade vår- och sommarblommor, dofter, fågelkvitter och mycket mer.
Vi satsar stort på våra blomsterarrangemang. Förmånen att ha egna växthus gör att vi kan ha ett brett sortiment av blommor under hela växtsäsongen. Vi skapar variationsrika planteringar i rabatter och urnor till glädje både för stans invånare och besökare.

Stadsmiljöprogram

För att få en enhetlig offentlig miljö, som förstärker Motala kommuns identitet, har vi tagit fram ett Stadsmiljöprogram för Motala kommun (PDF, 675 kB). I det beskrivs vilken utrustning som vi vill ha i våra parker och gaturum gällande exempelvis möbler, färgsättning och planteringar.

Läs mer om våra parker

lekplats i Stadsparken full av barn

Lekplatser

Motala har i dag 50 lekparker runt omkring i kommunens grönområden. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi arbetar för att våra lekplatser ska vara säkra och inbjuda till lek och utevistelse för små och stora.

Parkarbetare i Stadsparken

Parkskötsel

Vi vill att kommunmedborgare och turister ska uppleva Motalas kommuns grönområden som tillgängliga, trygga och attraktiva. En del i det är den dagliga skötseln. Här kan du läsa om hur vi sköter om kommunens parker och planteringar.

plantering med lila och vita blommor

Planteringar

Förmånen att ha egna växthus gör att vi har ett brett sortiment av växter. Totalt planteras cirka 30 000 blommor under en säsong. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med planteringar i våra parker och grönområden.

Du kan lämna förslag, klagomål och beröm, göra felanmälan eller ställa frågor i vårt system för hantering av synpunkter. Enklast gör du det via appen Fel & synpunkt Motala kommun. Den finns i både Google Play och Appstore.

Kundservice Gata & park
0141-22 51 34
kundservice@motala.se

 

Fråga valfri femåring om man får slänga skräp i naturen. Du får det självklara svaret att det får man förstås inte. Någonstans mellan den åldern och vuxendomen glömmer vi bort detta. Det ligger tyvärr ofta godispapper, flaskor och emballage från olika snabbmatskedjor i våra parker och grönområden. Vi plockar förstås upp allt när vi städar våra parker, men har inte resurser att ständigt plocka skräp.

Vi får alla en trevligare vistelse i våra gemensamma gröna rum om du slänger ditt skräp i en papperskorg eller tar med det hem till soptunnan. Om papperskorgen är full ber vi dig att kontakta kundservice så att vi vet att den behöver tömmas. Tack för din hjälp!

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej