Kommunens skog

Motala kommun äger stora arealer skog, cirka 1 300 hektar. Majoriteten av den ligger inom 1-2 kilometer från en tätort. Skog som ligger inom 300 meter från bostadsområden används allra mest frekvent. I närheten av Bondebacka finns flest antal närboende inom 300 meter, följt av Charlottenborg och Torvmossen.

Skötsel av kommunens skog

Kommunens skog sköts av skogsförvaltaren. Ett arbetslag från Via Ekenäs och upphandlade entreprenörer utför det praktiska arbetet.

Skogen sköts enligt Riktlinjer för kommunens skogsinnehav (PDF, 79 kB). Riktlinjerna anger att skogen ska skötas så att vi inte får några kala hyggen. Skogen är indelad i olika zoner som har olika nivå av skötsel.

Kontakt

Stefan Wernersson
Skogsförvaltare
E-post: stefan.wernersson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej