Människa som går med stavar i vattenbrynet.

Vätterns strand i Norra Freberga. Fotograf: Bengt Andrae

Välkommen till Motala kommuns sidor om parker och natur. Här hittar du information om bland annat naturreservat och naturvård, tätortsnära skog och parker. Men också om hur du kan påverka kommunens mark intill ditt bostadsområde.