Motala kommuns miljö- och hälsoskyddsenhet arbetar med tillsyn enligt miljöbalken. Läs mer här om miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, miljöövervakning vad gäller luft och vatten, köldmedier, cisterner och värmepumpar. Miljö- och hälsoskyddsenheten hjälper Räddningstjänsten när det gäller utsläpp vid olyckor och jobbar med rådgivning och information till allmänhet och företag.

Tillsyn enligt miljöbalken

I Motala kommun är det miljö- och hälsoskyddsenheten som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken. Detta innebär bland annat att vi kontrollerar så kallade miljöfarliga verksamheter.

I miljöbalkens 9 kap. 1 § definieras miljöfarlig verksamhet som ”all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa eller miljön”.

Miljöbalkens regler gäller för alla – både företag och privatpersoner – om man har en verksamhet som kan komma att påverka människors hälsa eller miljön.

Miljöskyddsarbete i Motala kommun

Exempel på miljöfarliga verksamheter kan vara bensinmackar, verkstäder, avloppsledningsnät, industrier med mera.

På miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar vi också med förorenade områden, miljöövervakning vad gäller luft och vatten, köldmedier, cisterner och värmepumpar.

Vi hjälper räddningstjänsten när det gäller utsläpp vid olyckor och jobbar med rådgivning och information till allmänhet och företag.

Kontakt

Vid frågor och funderingar gällande miljöskydd, kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten.

miljo@motala.se

Servicetelefon
0141-22 54 30
Måndag-torsdag 10.00-11.45, 13.00-14.00
Fredag 10.00-11.45

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej