Som konsument ska du kunna köpa säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet. Det är miljö- och hälsoskyddsenheten som kontrollerar livsmedelsverksamheter i Motala kommun. Genom inspektioner, revisioner och provtagning kontrolleras att de krav som ställs på livsmedel uppfylls.

Livsmedelsföretagens hantering och ansvar

I Motala kommun finns många duktiga företagare som hanterar livsmedel av olika slag. Mat och dryck ingår i varje människas liv och det är viktigt att de hanteras på ett bra och säkert sätt. Det är där livsmedelskontrollen kommer in.

Alla livsmedelsföretag har ansvar för att maten de säljer är bra och att kunderna får det de betalar för. Miljö- och hälsoskyddsenhetens uppgift är att kontrollera att företagen följer livsmedelslagstiftningen. Man kan kräva förbättringar om verksamheterna inte sköts på ett bra sätt.

Nationellt ansvar, lokal kontroll och lagstiftning

Livsmedelsverket är det statliga verk som har det nationella ansvaret över livsmedelskontrollen i Sverige. Samhällsbyggnadsnämnden i Motala är den lokala kontrollmyndigheten och inspektörerna på miljö- och hälsoskyddsenheten sköter den praktiska handläggningen och kontrollen.

Det som styr arbetet för inspektörerna är livsmedelslagstiftningen. Den reglerar till exempel hur lokaler ska vara utformade och hur livsmedel ska hanteras och märkas. Miljö- och hälsoskyddsenhetens uppgift är att kontrollera att livsmedelsföretagen har förutsättningar och rutiner för att producera bra och säker mat. I kontrollen ingår även företagens redlighet, exempelvis att livsmedelsförpackningar är korrekt märkta och att konsumenterna får vad de betalar för.

Inspektion av verksamheter

Miljö- och hälsoskyddsenheten kontrollerar cirka 400 livsmedelsverksamheter inom Motala kommun. Det är allt ifrån industriella tillverkare till restauranger, kiosker och det kommunala dricksvattnet. I inspektörernas arbetsuppgifter ingår bland annat att göra inspektioner av företagen, handlägga anmälningar och registreringar av livsmedelsanläggningar, ta prover och utreda anmälningar om matförgiftningar. I uppgifterna ingår även viss rådgivning till företagarna, det är dock viktigt att rådgivningen inte medför att inspektörerna blir jäviga vad gäller den praktiska kontrollen av verksamheterna.

Livsmedelsinspektioner

Här på webben och på facebookkontot Miljö- och hälsoskyddsenheten i Motala kan du se resultat av livsmedelsinspektioner.

Driva livsmedelsverksamhet

Läs om att starta, köpa och driva en livsmedelsverksamhet. Har du frågor kontakta gärna miljö- och hälsoskyddsenheten.

Om du misstänker att du blivit matförgiftad

Läs om hur du gör ifall du misstänker att du har blivit matförgiftad.

Kontakt

Har du frågor om livsmedel, kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten.

miljo@motala.se

Servicetelefon
0141-22 54 30
Måndag-torsdag 10.00-11.45, 13.00-14.00
Fredag 10.00-11.45

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej