Livsmedel och hälsa

Som konsument ska du kunna köpa säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet. Det är miljö- och hälsoskyddsenheten som kontrollerar livsmedelsverksamheter i Motala kommun. Genom inspektioner, revisioner och provtagning kontrollerar vi att de krav som ställs på livsmedel uppfylls.