Här finns information för dig som vill veta mer om arbetet med att förbättra Stora torget och den förstudie som pågår.

I takt med att Motala växer och även lockar till sig nya besökare, vill vi skapa en mer attraktiv och levande stad. Ett viktigt steg är att se över torget – Stans trevligaste mötesplats, som ska bidra till visionen om ”Ett mer levande centrum”.

Medborgardialog

En medborgardialog genomfördes 2016. Då fick alla Motalabor möjlighet att lämna in sina idéer och önskemål om hur Stora torget ska se ut. 358 vykort med förslag kom in. Det fanns också möjlighet att tycka till vid personliga möten med politiker och tjänstemän, och självklart på webben.

Dessutom tog vi in synpunkter från andra viktiga intressenter som handlare, krögare, torghandlare och representanter från evenemangsbranschen.

Vi är väldigt tacksamma för alla synpunkter som kom in under medborgardialogen. Alla har beaktats och ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Arkitektteam visar upp visioner om stans trevligaste mötesplats – ”Ett mer levande centrum” (vision).

Utställning under februari

Det pågående arbetet med att förändra stora torget fortsätter. En utställning är öppen för allmänheten under perioden den 1 februari till och med 20 februari i Folkets hus. Fyra välrenommerade arkitektteam från branschrådet, Sveriges Arkitekter visar upp kreativa förslag till gestaltning om hur torget ska bli ”stans trevligaste mötesplats”.

Den arkitekttävling som pågått under hösten 2018 gav fyra arkitektteam möjligheten att ta fram kreativa förslag på en ny gestaltning av Stora torget. Förslagen byggde på ett antal viktiga kriterier, utifrån den genomförda medborgardialogen som pågick hösten år 2016.

I utställningen presenteras samtliga arkitekters förslag för allmänheten att ta del av. Därefter kommer en jury beståendes av förtroendevalda, sakkunniga och tjänstemän att utse en slutlig vinnare. Vinnaren presenteras för allmänhet och media vid en prisutdelning i april.

Invigningen av utställningen sker 1 februari kl 16.00, Folkets hus

Media och allmänhet är varmt välkomna att delta under öppningsceremonin. Utställningen håller sedan öppet måndag – torsdag kl 08.00-16.00 samt fredag kl 08.00-15.00. Välkomna! 

Aktuella arkitektskisser och kriterier

Samtliga skisser som finns på utställningen finns nedan tillgängliga från 1 till 20 februari.

Ladda ner Platen anropar

Ladda ner Sjöstadens gröna sluss

Ladda ner Strömma Stilla

Ladda ner Vi ses på Stora torget

Här hittar du tävlingsprogrammet och de kriterier som gäller som underlag

Vad händer sen?

De vinnande förslaget presenteras i april 2019. Därefter börjar arbetet med projektering. Då bestäms detaljer som vilken gatsten som ska vara var, hur ledningar till lyktstolpar ska dras eller vilken modell på parkbänk som ska väljas. När ritningarna har tagits fram finns möjlighet för kommunen att börja bygga om torget. Det kommer att byggas om i etapper för att inte störa den verksamhet som vanligtvis pågår, exempelvis uteserveringar och torghandel.

Nyhetsflöde

Följ gärna vårat nyhetsflöde om Stora torget.

Frågor och Svar

Här hittar du svar på frågor som du kanske har. Skulle du sakna något svar är du välkommen att kontakta projektledaren, se nedan.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att kontakta Alexandra Åberg, planarkitekt på samhällsbyggnadsenheten.
Telefonnummer: 0141-22 26 65.
E-post: alexandra.aberg@motala.se eller samhallsbyggnad@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej