Motala kommun och Göta kanalbolag planerar att bygga ut gästhamnen i Motala.

I dag är gästhamnen ofta full under högsäsong, vilket dels innebär problem med överbeläggning, dels att åtskilliga båtturister passerar Motala utan att lägga till.

En utbyggnad av gästhamnen planeras med flytande betongpirar på västra sidan av hamnen, utanför motormuseet. Den skulle kunna rymma uppemot ett 60-tal båtplatser. Genom att området närmast kajen utnyttjas för småbåtsplatser kan muddring undvikas.

Kommunen avser att söka tillstånd enligt 11 och 7 kap miljöbalken. Läs mer i samrådshandlingen

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med enheten för fysisk planering, 0141-22 50 00.

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

Postadress:
Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fysisk planering
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej