Övriga projekt – Bostadsförsörjningsprogram

Motala kommuns bostadsförsörjningsprogram antogs av Kommunfullmäktige 2015-12-14

Regeringen och riksdagen har i de bostadspolitiska målen fastlagt att bostaden är en social rättighet. Bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader. Bostäderna ska erbjuda en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar. Boendemiljön ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar.

För att säkerställa att dessa mål uppnås är kommunerna skyldiga att planera för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna/programmen ska minst uppdateras varje mandatperiod.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med enheten för fysisk planering, 0141-22 50 00.

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

Postadress:
Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fysisk planering
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej