I kommunen pågår arbete med ett antal detaljplaner. Det kan gälla en ny detaljplan, att en befintlig plan byts ut mot en ny eller befintliga detaljplaner som ändras. Här presenteras de planer som vi just nu arbetar med men som inte nått ett formellt samrådsskede ännu.

Kontakt

Har du allmänna frågor som rör detaljplaner kan du kontakta Motala kommuns enhet för fysisk planering. Under varje plan hittar du också kontaktuppgifter till ansvarig handläggare.

Adress

Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fysisk planering
591 86 Motala

E-post

samhallsbyggnad@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej