Här hittar du de planer som enligt plan och bygglagens regler befinner sig i samrådsskedet. För detaljplaner som förs fram med standard planförfarande gäller i regel en samrådstid på fyra veckor och för utökat planförfarande sex veckor. I samrådsfasen kan myndigheter, remissinstanser, sakägare, boende, bostadsrättshavare, hyresgäster med flera lämna synpunkter på förslaget. Ofta förekommer ett samrådsmöte eller öppet hus, läs mer under varje plan.

Kontakt

Har du allmänna frågor som rör detaljplaner kan du kontakta Motala kommuns enhet för fysisk planering. Under varje plan hittar du också kontaktuppgifter till ansvarig handläggare.

Adress

Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fysisk planering
591 86 Motala

E-post

samhallsbyggnad@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej