Mässhaken 9 m.fl., Motala kommun

Publicerad: 21 november, 2019 kl 12:51

Detaljplan för Mässhaken 9 m.fl. har tagits fram och varit föremål för samråd. Inkomna synpunkter bearbetas och planförslaget justeras nu inför nästa skede.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för förtätning av främst bostäder inom kvarteret Mässhaken samt att utöka befintlig byggrätt mot Borgmästaregatan. Detaljplan stämmer överens med kommunens översiktsplan (ÖP).

Samråd

Samråd har pågått mellan den 5 oktober till den 16 november 2020.

Inkomna synpunkter bearbetas och planförslaget justeras nu inför nästa skede (granskning).

Läs mer i planhandlingar

 

 

Utredningar

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.
E-post: samhallsbyggnad@motala.se
Telefon växel: 0141-22 50 00
Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala