Stenavadet 1-3 m.fl., Södra stranden

Publicerad: 15 juni, 2020 kl 10:00

Detaljplan för Stenavadet 1-3 m.fl, har antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft 2020-07-07.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus i området.

Frågor besvaras av samhällsbyggnadsförvaltningen:

Epost: samhallsbyggnad@motala.se

Telefon växel: 0141- 22 50 00

Läs mer i planhandlingar:

Annat underlag lämnas vid begäran.