Plåtslagaren 7, Centrum

Publicerad: 20 april, 2020 kl 12:54

Detaljplanen omfattar fastigheten Plåtslagaren 7 (gallerian), direkt väster om Stora Torget i centrala Motala. Syftet med ny detaljplan är att pröva förutsättningarna att komplettera befintlig handelsfastighet med bostäder samt att utveckla gallerian som helhet med handel, centrumfunktioner och vård.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

e-post: samhallsbyggnad@motala.se
Telefon växel: 0141-22 50 00
Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala