Norra Bråstorp – etapp 3

Publicerad: 10 oktober, 2019 kl 15:35

Orienteringskarta NB3Detaljplanen omfattar delar av fastigheterna Bråstorp 1:50 och Bråstorp 1:8.

Detaljplanen syftar till en fortsatt utveckling av norra Bråstorp, där området direkt norr och öster om tidigare utbyggnadsetapp, Norra Bråstorp – etapp 1, planläggs.

Norra Bråstorp ska fortsätta utvecklas och bli en del av Motala stad. En detaljplan tas fram för att möjliggöra ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse. Inom området utreds även möjligheten till att planlägga för förskola, skola, idrottsanläggningar och eventuellt särskilt boende. Områdets förutsättningar utreds i detta tidiga skede och flera aspekter studeras.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

Telefon växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala