Fornåsa 1:25, Fornåsa

Publicerad: 29 juli, 2020 kl 12:35

Detaljplanen omfattas av fastigheten Fornåsa 1:25, belägen längs Kvarngatan i Fornåsa. Fastigheten inrymmer i dagsläget verksamheten Loppis i Fornåsa.

Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra en ändring av fastighetens befintliga markanvändning från småindustri till handel, kontor, verksamheter och bostäder.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

e-post: samhallsbyggnad@motala.se
Telefon växel: 0141-22 50 00
Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala