Ekön 5 samt del av Innerstaden 1:91

Publicerad: 4 oktober, 2019 kl 07:40

Fastighets AB Radiomasten har inkommit med begäran om ny detaljplan för fastigheten Ekön 5. Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, vårdbostäder och förskola inom Ekön 5. Detaljplanen kommer även bekräfta befintlig skola på fastigheten Ekön 4.

Dessutom föreslås del av Innerstaden 1:91 att tas med i detaljplanen i syfte att pröva förutsättningarna för anläggande av bostäder och vårdbostäder utmed Lasarettsgatan. Inom ramen för planarbetet ska det även utredas om kontor är lämplig användning i begränsad mån. Innerstaden 1:91 ägs idag av Motala kommun.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

Telefon växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala