Buntmakaren 9, Centrum

Publicerad: 14 oktober, 2019 kl 15:04

Detaljplan för del av Buntmakaren, Centrum

En detaljplan för del av Buntmakaren 9 har tagits fram och har varit föremål för samråd. Ett flertal synpunkter har inkommit och planförslaget justeras nu inför nästa skede.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny markanvändning för bostäder, centrum och vård samtidigt som del av marken ska kunna användas som en offentlig parkeringsplats. Primärt är detaljplanen avsedd till bostäder men även äldreboende som kräver daglig tillsyn och vård får byggas. Detaljplanen medger även markanvändningen centrum.

Detaljplaneområdet ligger i Motalas stadskärna. Planområdet omfattar del av fastigheten Buntmakaren 9 i kvarteret Buntmakaren. Planområdet avgränsar i norr av Drottninggatan, i väster av Skolgatan och i söder av Kungsgatan. Motala kommun äger fastigheten Buntmakaren 9.

Läs mer i planhandlingar:

Annat underlag lämnas vid begäran.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

Telefon växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala