Cykelramen 1-2, Bråstorp

Publicerad: 24 augusti, 2020 kl 08:00

Ändring av del av detaljplan 448 för Cykelramen 1 och 2, Bråstorp, har tagits fram och antagits av samhällsbyggnadsnämnden den 19 augusti 2020. Planändringen vann laga kraft den 16 september 2020.  

Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra en utveckling av bostäder i Bråstorp genom att göra detaljplanen mer flexibel för att på så sätt kunna tillmötesgå den aktuella marknaden för bostäder.

Läs mer i planhandlingen:

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

Telefon växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala