Brunneby-Hälla, Borensberg

Publicerad: 14 oktober, 2019 kl 14:58

Detaljplan för Brunneby-Hälla 1:287, 1:114 samt 1:297 i centrala Borensberg har tagits fram och varit föremål för samråd. Ett flertal synpunkter har inkommit och planförslaget justeras nu inför nästa skede.

Planen syftar till att pröva ifall del av fastigheten 1:297 som idag är en torgyta kan delas in i tre remsor där två av dem blir kvartersmark och resterande behålls som gång- och cykelväg.  Vidare studeras även Hällsättersleden för möjligheter till kantstensparkering med mera.

Läs  mer i planhandlingar:

Annat underlag lämnas vid begäran.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på plan- och byggenheten.

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

Telefon växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Plan- och byggenheten
Motala kommun
591 86 Motala