Här hittar du de planer som enligt plan och bygglagen befinner sig i granskningsskedet. För detaljplaner som förs fram med standard planförfarande gäller i regel en granskningstid på två veckor och för utökat planförfarande gäller en granskningstid på fyra veckor. Under granskningstiden ges möjlighet för myndigheter, remissinstanser, sakägare med flera att lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget.

Kontakt

Har du allmänna frågor som rör detaljplaner kan du kontakta Motala kommuns enhet för fysisk planering. Under varje plan hittar du också kontaktuppgifter till ansvarig handläggare.

Adress

Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fysisk planering
591 86 Motala

E-post

samhallsbyggnad@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej