Här hittar du de detaljplaner som vunnit laga kraft. En detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att justerat protokoll kungjorts vilket innebär omkring en månad efter att plan- och miljönämnden har antagit planen. Planer som vunnit laga kraft finns kvar på den här sidan i minst tolv månader. På kommunens karta hittar du gällande planer.

Laga kraft - Detaljplan för del av Spiran 2, Centrum, Motala kommun

Detaljplan för del av Spiran 2, Centrum, Motala kommun, har antagits av plan- och miljönämden, 2018-12-18.

Agneshög flygbild

Laga kraft – Detaljplan för del av Agneshögs verksamhetsområde, Motala kommun

Detaljplan för del av Agneshögs verksamhetsområde har antagits av Plan- och miljönämnden 2018-06-14.

Kartan Bygga och bo

I kartan Bygga och bo finns detaljplaner.

Laga kraft – Detaljplan för del av Innerstaden 1:317, norra delen av Idrottsparken, Motala kommun

Detaljplan för del av Innerstaden 1:317, norra delen av Idrottsparken har antagits av Kommunfullmäktige 2018-06-11.

Laga kraft - Gavotten1 m.fl. Verkstadstorget

Detaljplanen vann laga kraft 2017-01-10

Laga kraft - Detaljplan för Trädgårdsmästaren 5

Detaljplanen vann laga kraft 2016-07-13

Laga kraft - Detaljplan för Kv. Munken mm, Bispmotala

Detaljplanen vann laga kraft 2016-07-11

Laga kraft - Detaljplan för Fornåsa 11:37 m.fl, Fornåsa

Detaljplanen vann laga kraft 2016-01-05

Se gällande planer

Till Kommunkartan

Kontakt

Har du allmänna frågor som rör detaljplaner kan du kontakta Motala kommuns samhällsbyggnadsenhet. Under varje plan hittar du också kontaktuppgifter till ansvarig handläggare.

Adress

Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fysisk planering
591 86 Motala

E-post

samhallsbyggnad@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej