Lalandiaprojektet – planhandlingar antagna i kommunfullmäktige 10 december 2018

Fem detaljplaner har tagits fram i Lalandiaprojektet  och har den 24 september till och med den 22 oktober varit föremål för granskning som nu är avslutad.

Planhandlingar blev godkända av plan- och miljönämnden den 21 november 2018 och fördes vidare till kommunstyrelsen den 28 november 2018. Handlingarna blev antagna i kommunfullmäktige den 10 december 2018.

Samtliga planer har överklagats. Överklagandena prövas av Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Detaljplan för del av kv Tvättsvampen mfl (Lalandia område 1) - antagen

Planhandlingar godkända i Plan- och miljönämnden och antagna av Kommunfullmäktige.
Planen har överklagats.

Område 2 - Folkets Park (Lalandia) - semesterbostäder

Detaljplan för Folkets Park 1 mfl (Lalandia område 2) - antagen

Planhandlingar godkända i Plan- och miljönämnden och antagna av Kommunfullmäktige.
Planen har överklagats.

Detaljplan för Fjällskivlingen 1 (Lalandia område 3) - antagen

Planhandlingar godkända i Plan- och miljönämnden och antagna av Kommunfullmäktige.
Planen har överklagats.

Detaljplan för del av kv. Toppmurklan (Lalandia område 4) - antagen

Planhandlingar godkända i Plan- och miljönämnden och antagna av Kommunfullmäktige.
Planen har överklagats.

Detaljplan för kv. Badgästen (Lalandia område 5) - antagen

Planhandlingar godkända i Plan- och miljönämnden och antagna av Kommunfullmäktige.
Planen har överklagats.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej