Nedan presenteras de planer som antagits av nämnd eller kommunfullmäktige.

Kontakt

Har du allmänna frågor som rör detaljplaner kan du kontakta Motala kommuns enhet för fysisk planering. Under varje plan hittar du också kontaktuppgifter till ansvarig handläggare.

Synpunkter

Om du vill lämna synpunkter ska du göra det skriftligen till någon av adresserna nedan. Vi behandlar enbart skriftliga synpunkter som inkommit till dessa adresser.

Överklagan

Om du vill överklaga ska du göra det skriftligen till någon av våra adresser nedan. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för överklagande.

Adress

Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fysisk planering
591 86 Motala

E-post

samhallsbyggnad@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej