Lantmäteriförrättningar

Fastighetsreglering och avstyckning är de två vanligaste typerna av lantmäteriförrättning. Det är den kommunala lantmäterimyndigheten som hjälper dig att bilda och ändra fastigheter inom Motala kommun.

E-tjänst

I den här tjänsten får du hjälp med att göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också följa ett pågående ärende direkt i tjänsten. Tjänsten drivs av den statliga lantmäterimyndigheten.

Information om olika lantmäteriförrättningar

Om du vill ha någon typ av förändring av fastighetsindelning ska du ansöka om en lantmäteriförrättning. Genom en lantmäteriförrättning kan vi ändra befintliga fastigheter eller skapa nya. Det kan också krävas en lantmäteriförrättning för att reda ut oklara fastighetsgränser.

Kostnaden för en lantmäteriförrättning är samma för hela landet. Här hittar du priser och prisexempel.

Du kan läsa mer om hur en lantmäteriförrättning går till hos den statliga lantmäterimyndigheten.

Hur lång tid tar det?

Det är omöjligt att svara på hur lång tid en lantmäteriförrättning tar. Det beror på hur komplicerat ärendet är och vilket underlag som finns. Om du vill ha en uppskattning av hur lång tid ditt ärende kan förväntas ta, kontakta lantmäterimyndigheten på lantmateri@motala.se.

Kontakt

Lantmäterienheten
E-post: lantmateri@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej