Flygfoto och Häradskartan

Flygfoto och Häradskartan.

Kartor

Här hittar du information om kartor på webben, nybyggnadskartor och geografisk information, GIS.

Kartor på webben

På våra digitala kartor på webben kan du hitta exempelvis skolor, äldreboenden, bibliotek, och detaljplaner.

Till kartportalen

Nybyggnadskartor

Nybyggnadskartan används som underlag vid nybyggnation och större ombyggnationer i samband med bygglovsprocessen. Kartan kan innehålla information om fastighetsgränser, planbestämmelser, kommunalt ledningsnät och markhöjder. Rådfråga Bygglovsenheten angående detaljnivån på nybyggnadskartan. Kartan gäller i högst två år.

Prisexempel

Enbostadshus, tomtyta upp till 2000 kvm med vatten- och avloppsdata: 8 064 kronor. Byggnader och anläggningar, tomtyta större än 2000 kvm med vatten- och avloppsdata: 13 440 kronor. Moms tillkommer ej.

Geografisk information

Geografiska Informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk data. Förenklat kan GIS beskrivas som intelligenta, digitala kartor. (Se mer under frågor och svar nedan).

Huvuddelen av den information som hanteras i kommunen är lägesbunden. En byggnad, exempelvis en skola har ett läge i kommunen likaså en lekplats eller en badplats. Vi har även vägar, ledningar, åkermark och skog som vi hanterar i våra GIS-system.

Vi i GIS-gruppen arbetar med att producera och leverera kartor, geografisk information och analyser. Vi lagrar informationen och gör den tillgänglig för kommunens verksamheter och innevånare.

Kommunens verksamheter använder GIS, analyser och kartor till bland annat:

  • Var ska lekplatserna vara placerade för att nå så många barn som möjligt?
  • Hur ser befolkningsstatistiken ut för kommande år?
  • Vilka bostadsområde ligger känsligt placerade med tanke på översvämning?

Kontakt

lantmateri@motala.se

Frågor och svar

Geografiska Informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk data. Förenklat kan GIS beskrivas som intelligenta, digitala kartor.

GIS-kartor visar lägesbuden information som höjd, längd och bredd sammankopplat med information som rör allt från demografi, konkurrens, livsstilar, olyckor och kriminalitet till kommundelar, regioner och postnummer. Man kan även se trafikflöden, väder, vägar, vatten, turistattraktioner och förändringar över tid. Informationen hämtar vi från olika databaser.

GIS-tekniken kan användas som verktyg för visualisering, positionering och navigering, men även för exempelvis analys, utvärdering, planering och till beslutsunderlag inom offentlig och privat sektor.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej