Fjärrvärme

Fjärrvärme finns i Motala och Borensbergs tätorter.

I Motala drivs fjärrvärmeverket av Vattenfall Värme AB. Det är ett kraftvärmeverk som även producerar el. I Borensberg drivs fjärrvärmeverket av Tekniska Verken i Linköping AB.

För att producera fjärrvärmen används i Borensberg enbart biobränsle. Detta utgörs av flis och rapsmetylester. Även i Motala används nästan bara biobränsle i form av träflis. Men för att kunna producera tillräckligt med värme de kyligaste dagarna krävs eldning med olja. På årsbasis används ett par procent olja.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej