Uppvärmning

Det finns många olika sätt att värma upp sin bostad på. För att få råd och tips och hur du kan göra för att värna miljön och klimatet kan du kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.

En värmepump som utvinner värme ur berg, jord eller vatten är anmälningspliktig. För frågor om sådana ska du kontakta Miljö- och hälsoskyddsenheten. Luftvärmepumpar kräver inte någon anmälan.

Vedeldning är ett annat sätt att värma upp bostaden och få ”mysfaktor” på köpet. Vedeldning kan dock påverka människors hälsa om man inte eldar på rätt sätt. Om du har frågor om vedeldning eller störs av någon grannes eldande ska du kontakta Miljö- och hälsoskyddsenheten.

Fjärrvärme är ett praktiskt sätt att värma upp bostaden. Det finns tillgängligt i Motala och Borensbergs tätorter.

 

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej