Motala kommun tar ofta emot klagomål som handlar om störningar från vilda djur. Allt från måsar och kråkfåglar till rådjur och grävlingar. Många upplever att antalet vilda djur ökar från år till år i stadsmiljön. Det kan förklaras med att miljön är mycket gynnsam, här finns tillgång till näring och skyddade häckningsplatser.

Klagomålen gäller främst aggressiva måsar som vaktar sina ungar och ägg under häckningsperioden mellan mars och juni. Då ungarna lämnar boet i början av juni övervakas de av föräldrarna som kan uppträda aggressivt och låta högt. I slutet av juli har ungarna lämnat boet helt och då avtar problemet med besvärande måsar.

Läs mer i miljö- och hälsoskyddsenhetens informationsblad (PDF, 26 kB)

Avskjutning av vilda djur

Avskjutning av vilda djur ger en mycket kortvarig effekt. Eftersom födokällorna ofta finns kvar kommer populationen att vara tillbaka på samma nivå redan inom ett par års tid. Avskjutning inom tätorter är en kontroversiell åtgärd och innebär ett visst risktagande. Det är bättre att försvåra för djuren att uppehålla sig i stadsmiljön.

Kommunjägare

Motala kommun har ett antal kommunjägare vars uppgift i första hand är att ta hand om skadade och sjuka djur. De kan även utföra avskjutning av djurpopulationer när det behövs. Kontakta kommunjägaren via e-post eller ring Motala kommuns växel på 0141-22 50 00 så förmedlar de kontakt.

Skadade eller avlidna djur

Om du ser ett skadat eller avlidet djur inom tätort ska du kontakta kundservice. Utanför kontorstid rekommenderas att du ringer polisen på 114 14.

Trafikskadade djur tas om hand av jägare som är anslutna till Nationella viltolycksrådet, NVR. Skadan ska anmälas till polisen på telefonnummer 112. Märk ut var olyckan skett, gärna med en särskild markeringsremsa för viltolycka. Beskriv platsen så noga som möjligt för polisen.

Här hittar du fördjupad information om olika djur som kan upplevas som störande.

Rådjur (PDF, 820 kB)

Måsar (PDF, 173 kB)

Kråkor och skator (PDF, 161 kB)

Grävling (PDF, 159 kB)

Stefan Wernersson
Skogsförvaltare
stefan.wernersson@motala.se

Carl-Johan Stark
Kommunjägare
callestark@gmail.com

Samuel Jakobsson
Kommunjägare
sa_mmy1988@hotmail.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej