Om du skaffar ett husdjur måste du behandla det väl och skydda djuret mot sjukdom och lidande. Djuret ska också ha möjlighet att leva ett så naturligt liv som möjligt. Du ska också se till att ditt djur inte stör dina grannar.

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet i länet.

Djur som kräver tillstånd

Tillstånd krävs för nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt giftig orm.

Hundar i naturen

Du ska alltid ha kontroll på din hund, så att den inte stör vilda djur. I Bondebacka finns en hundrastgård där den kan leka fritt.