I södra delen av Fålehagen ligger Motala kommuns begravningsplats för husdjur. Här kan du låta kommunens personal begrava din hund, katt eller annat djur av motsvarande storlek.

Graven finns kvar under tio år med möjlighet till en förlängning på ytterligare tio år.

Begravningsplatsen ligger i ett naturskönt skogsområde. Skötseln är därmed begränsad till renhållning och slyröjning för att behålla karaktären av omgivande natur. Du får själv, om du vill, märka ut platsen med en gravvård. Den får högst vara 30 gånger 50 centimeter och liggande.

Det är viktigt att du inte själv begraver ditt sällskapsdjur på platsen. Begravning får bara utföras av kommunens personal.

Kostnad

För att få en gravplats för ditt husdjur betalar du en engångskostnad som är 1 125 kronor. Då får du ha graven i tio år. Vill du förlänga platsen ytterligare tio år, betalar du halva kostnaden som en engångskostnad, alltså 563 kronor.

Kontakt

För att boka plats, kontakta tekniska serviceförvaltningens kundservice.

Kundservice
0141-22 51 34
kundservice@motala.se

Läs mer i kommunens antagna Föreskrifter om begravningsplats för sällskapsdjur (PDF, 74 kB).

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej