Begravning av sällskapsdjur

På Motala kommuns begravningsplats för husdjur kan du låta kommunens personal begrava din hund, katt eller annat djur av motsvarande storlek. Du får begrava friska sällskapsdjur själv om du håller tillräckligt avstånd till dricksvattentäkter och vattendrag.

Begrava husdjur på egen tomt

Det är inte förbjudet att gräva ner mindre sällskapsdjur på egen tomt, men det finns ett antal saker som du behöver ta hänsyn till. Du får inte gräva ned djur som haft en smittsam sjukdom. Du måste hålla tillräckligt skyddsavstånd till grannar, dricksvattentäkter och vattendrag. Tänk också på att täcka över djuret med minst 1,5 meter jord, för att inte vilda djur ska få vittring och gräva upp det.

Om du vill kremera ditt husdjur, kontakta en veterinär.

Observera att om du vill begrava din häst behöver du lämna en skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsenheten. Läs mer om nedgrävning av häst.

Kommunens begravningsplats för sällskapsdjur

Vi rekommenderar att du använder kommunens begravningsplats för sällskapsdjur, som ligger naturskönt i södra Fålehagen.

Graven finns kvar under tio år med möjlighet till en förlängning på ytterligare tio år. Skötseln består av renhållning och slyröjning för att behålla karaktären av omgivande natur. Du får själv, om du vill, märka ut platsen med en gravvård. Den får högst vara 30 gånger 50 centimeter och liggande.

Det är viktigt att du inte själv begraver ditt sällskapsdjur på platsen. Begravning får bara utföras av kommunens personal.

Kostnad

För att få en gravplats för ditt husdjur betalar du en engångskostnad som är 1 125 kronor. Då får du ha graven i tio år. Vill du förlänga platsen ytterligare tio år, betalar du halva kostnaden som en engångskostnad, alltså 563 kronor.

För att boka plats, kontakta kommunens servicecenter.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej