Solfångare och solcellspaneler

De flesta solenergianläggningar kräver att du ansöker om bygglov. Om du sätter solfångare eller solpaneler utanpå en byggnads fasad- eller takbeklädnad behöver du inte bygglov.

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.

Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga.

Det finns två olika typer av solenergianläggningar:

  • solenergianläggningar som monteras utanpå en byggnads tak- eller fasadmaterial
  • tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar som ersätter byggnadens tak- eller fasadmaterial.

Att montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade kan kräva bygglov. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

Anläggningar som monteras utanpå fasad eller tak

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå fasadbeklädnaden eller taktäckningsmaterialet är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Det gäller för alla typer av byggnader.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • De monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • De följer byggnadens form.
  • De monteras inte på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • De monteras inte inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Solenergianläggningen kräver inte bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Kontakt

Bygglovenheten

Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Rådgivning

Öppettider: Måndag-torsdag 7.00-10.00. Uppringning sker under olika tider på dagen.

Boka telefontid via webben

Frågeformulär

Om du inte fick svar på din fråga av informationen på hemsidan kan du ställa din fråga i formuläret nedan.

Till frågeformuläret

Om du har ett pågående ärende

Du kan kontakta din handläggare via bygglovsenhetens telefonnummer för ett pågående ärende under kontorstid på vardagar. Vi svarar så snart vi har möjlighet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej