Attefallsåtgärder

De så kallade Attefallreglerna gäller flera olika bygglovbefriade åtgärder, som komplementbostadshus, komplementbyggnad, tillbyggnad och takkupor. Du behöver inte bygglov, men en anmälan och ett startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.

Kontakt

Bygglovenheten
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider:
Måndag – torsdag: 10.00-11.45, 13.30-14.30
Fredagar och dag före helgdag: 10.00-11.45

Läs mer

Boverket

Läs mer hos Boverket om vad som gäller för Attefallsåtgärder.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej