Tillbyggnad, större än 15 kvadratmeter

För tillbyggnader över 15 m² inom detaljplanerat område och inom område med områdesbestämmelser behöver du bygglov. Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får du göra en tillbyggnad som är högst 50 procent av den befintliga byggnadsarean men max 30 m², en gång, utan bygglov eller anmälan.

En tillbyggnad definieras som en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym oavsett i vilken riktning det sker. Det betyder att en volymökning uppåt, åt någon sida eller nedåt räknas som en tillbyggnad. En tillbyggnad kan exempelvis innebära en utökning med ett till sovrum, ett uterum, ett skärmtak och dylikt.

Behöver jag söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov om:

  • tillbyggnaden är mer än 15 m², inom detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser
  • tillbyggnaden är mer än 15 m², utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse

Läs mer om vad som gäller om tillbyggnaden är 15 m² eller mindre:

Tillbyggnad, 15 kvadratmeter eller mindre

Du behöver inte söka bygglov eller anmälan för att:

  • utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse göra en tillbyggnad om max 50 procent av befintlig byggnadsarea, dock max 30 m² och vid ett tillfälle.

Vad gäller för att bygga där du bor?

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej