Ljusanordning

Du behöver i vissa lägen söka bygglov för att sätta upp eller ändra en ljusanordning. Avgörande är om ljusanordningen påverkar omgivningen eller om den placeras i ett område eller på en byggnad som är särskilt värdefull på något sätt.

E-tjänst för ansökan

Ansök om bygglov för ljusanordning via vår e-tjänst.

Vad är en ljusanordning?

En ljusanordning är en anordning som sprider ljus med syftet att lysa upp någonting. Det finns olika typer av ljusanordningar. Exempel på vanliga ljusanordningar är fasad- och skyltbelysningar, gatubelysning samt strålkastare inom exempelvis parkeringar, idrottsplatser och industriområden.

Behöver jag söka bygglov?

Du behöver söka bygglov:

  • för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning inom detaljplanerat område eller inom område med områdesbestämmelser, om den avsedda användningen kan ha betydande inverkan på omgivningen.
  • för en anordning som placeras på eller i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • om detaljplanen eller områdesbestämmelserna innehåller utökad lovplikt för ljusanordning.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej