Friggebod och lekstuga

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod.

Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med annan byggnad. Friggeboden kan användas till exempel som:

 • förråd
 • lekstuga
 • växthus
 • gäststuga
 • bastu
 • båthus.

Det viktiga är att den används som ett komplement till ett en- eller bostadshus. Friggeboden är en lovfri åtgärd och du behöver varken söka bygglov eller anmälan om förutsättningarna nedan är uppfyllda.

Förutsättningar för lovfri friggebod

 • Du får sätta upp en eller flera fristående byggnader, men den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar får inte vara större än 15 m².
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 3 meter.
 • Måste placeras minst 4,5 meter från allmän plats (till exempel gata, väg eller park).
 • Du måste ha ditt grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt. Medgivandet bör vara skriftligt. Glöm inte att det oftast finns flera fastighetsägare och du behöver allas medgivande.
 • Friggeboden ska vara ett komplement till en- eller tvåbostadshus.

Uppfyller du inte någon av förutsättningar ovan eller har du redan nyttjat den lovfria åtgärden tillfullo:

 • Åtgärden kräver bygglov eller anmälan enligt reglerna om attefall.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

 • Inga handlingar behöver skickas in om du uppfyller förutsättningarna för friggebod.
 • Vid bygglov eller anmälan, läs mer här:

Attefallshus och komplementbyggnad

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • JaNej