Carport och garage

En carport är en uppställningsplats för fordon som består av ett tak och upp till två väggar. Ett garage är en komplementbyggnad för parkering av fordon.

Garage och carportar är komplementbyggnader och därför gäller de regler som gäller för komplementbyggnader.

Tänk på att placera ditt garage eller carport minst 6 meter från gatan, då möjligheten ska finnas att parkera bilen framför komplementbyggnaden. Att exempelvis sätt in en ny garageport i en vägg eller bygga en ny vägg på en carport kräver bygglov, inom detaljplanelagt område, eftersom det blir en fasadändring.

Parkeringsplats till ett en- eller tvåbostadshus kräver inte bygglov, men om marknivån ändras mer än +/- 0,5 meter så krävs det marklov.

Behöver jag söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

  • bygga ett garage eller en carport om inte undantagen nedan kan tillämpas.

Du behöver inte söka bygglov om:

  • ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för Attefall
  • du bor i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, då får du bygga upp till 50 m² utan bygglov.

Du behöver göra en anmälan om:

  • ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för ”Attefall”.

Attefallshus och komplementbyggnad

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej