Braskamin och eldstad

Om du vill installera eller väsentligt ändra en eldstad, exempelvis braskassett, vedpanna, pelletspanna eller kamin, behöver du göra en anmälan. Installation av eldstaden kan ske genom anslutning till befintlig rökkanal/skorsten eller genom anslutning till ny rökkanal. Rådgör gärna innan med fackman inom området avseende lämplig placering och höjd på rökkanal.

Att installera en eldstad med tillhörande ny rökkanal kan istället kräva bygglov beroende på om rökkanalen påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt. Ska hela eller en betydande del av skorsten gå på utsidan om husets fasad i ett väl exponerat och känsligt läge så rekommenderar vi att ni först rådgör med oss.

Behöver jag söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov endast om:

  • installationen med tillhörande ny rökkanal, väsentligt påverkar fasaden och därmed byggnadens yttre utseende.

Bygglovspliktiga åtgärder – ansökan

Du behöver alltid göra en anmälan för att:

  • nyinstallera eller byta ut en kamin eller eldstad oavsett anslutning till befintlig eller ny rökkanal.

Anmälningspliktiga åtgärder – bygganmälan

Observera att du inte behöver göra en separat anmälan om installationen ingår i en bygglovsansökan.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej