Attefallshus och komplementbyggnad

En fristående byggnad till en- och tvåbostadshus kallas komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Det kan till exempel vara ett garage, gäststuga, förråd, uterum eller en ytterligare bostad.

Behöver jag söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

  • Komplementbyggnad/komplementbostadshus större än 30 m².
  • om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot allmän plats eller mot gräns till granne utan grannemedgivande.
  • eller om åtgärden inte uppfyller något annat av kriterierna för attefallshus.

Du behöver göra en anmälan för:

  • Komplementbyggnad som uppfyller kriterierna för attefallshus och som ska uppföras inom detaljplanelagt område, se lista över kriterier nedan.
  • Anmälan krävs alltid för komplementbostadshus oavsett om byggnaden ska uppföras inom eller utanför detaljplanelagt område

Du behöver varken bygglov eller anmälan för:

  • Komplementbyggnad (attefall), max 30 m², om du bor i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse
  • Annan lovbefriad komplementbyggnad om du bor i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Då får du bygga upp till 50 m².

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej