Kostnader för att söka bygglov, andra lov, anmälningar med mera regleras av kommunens plan- och bygglovstaxa.

Många faktorer spelar in när kostnader för ett lov eller annan åtgärd ska beräknas. Taxan är baserad på prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (tidigare kallat basbelopp). Prisbasbeloppet för år 2017 har beräknats till 44 800 kronor.

Taxa för bygglov

Taxa för Plan- och bygglagen med mera inklusive kart- och mättaxa (PDF, 550 kB)

Exempel på kostnader

Se exempel på kostnader för några vanliga åtgärder. Exemplen i listan bygger på att åtgärden är planenlig utan några avvikelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta bygglovsenheten eller boka tid med en handläggare för rådgivning:
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider bygglovsexpeditionen:
Måndag – torsdag: 10:00 – 11:45 samt 13:30 – 14:30.
Fredagar samt dag före helgdag: 10:00 – 11:45.

Ansök om bygglov.

Bygga nytt, ändra eller riva

Samlad information om att bygga nytt, ändra eller riva.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej