Du kan ansöka om bygglov eller göra anmälan för lovfria åtgärder genom att använda vår digitala e-tjänst Mittbygge eller genom att lämna in pappersdokument.

Bygglovsprocessen

Här kan du läsa mer om hur processen för bygglov går till.

Lovfria åtgärder

En åtgärd som är lovfri kan kräva att du ska göra en anmälan. Det kan exempelvis handla om rivning, ändring och tekniska installationer.

Avgifter och taxor

Här hittar du avgifter och taxor för bygglov och andra åtgärder.

Ansök om bygglov med e-tjänsten Mitt bygge

Det finns många fördelar med att använda vår digitala e-tjänst:

  • Du kan följa ditt ärende och få information via sms när något händer i ditt pågående ärende.
  • Du får tydliga instruktioner om vad du ska fylla i för information när du söker lov eller gör en anmälan.
  • Du kan både skapa nya, se aktuella eller redan färdiga ärenden. Du kan också komplettera ett pågående ärende.

För att kunna ansöka via Mittbygge krävs att:

  • du har samtliga dina ansökningshandlingar i digital form (PDF-filer) genom hela processen.
  • du har en giltig e-legitimation.

Ansök om bygglov med blanketter

Du kan lämna in din ansökan och andra handlingar som pappersdokument. Här kan du hämta blanketter.

Anmälan och teknisk kontroll

Vissa lovfria åtgärder kräver anmälan. Läs om lovfria åtgärder, anmälan och teknisk kontroll.

Kontakt

Välkommen att kontakta bygglovenheten eller boka tid med en handläggare för rådgivning:

Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider bygglovsexpeditionen:
Måndag – torsdag: 10:00 – 11:45 samt 13:30 – 14:30.
Fredagar samt dag före helgdag: 10:00 – 11:45.

Frågor och svar

Kostnaden för ett bygglov beräknas efter en rad olika faktorer som vilken typ av åtgärd / byggnad som avses , storlek, teknisk komplexitet, planbestämmelser mm.
Som grund för beräkningen ligger samhällsbyggnadsnämndens taxa och prisbasbeloppet för aktuellt år.

Under sidorna för bygga och bo finns dels den kompletta taxan för beräkning av bygglovavgifter mm, samt en ”lathund” med exempel på vanligt förekommande avgifter. Läs mer om taxan för bygglov här.

En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga något som ökar byggnadens volym. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Det finns inga exakta mått när en altan blir en tillbyggnad, varken när det gäller storlek eller höjd.

Samhällsbyggnadsnämnden ska utifrån plan- och bygglagen (PBL) och med stöd av förarbeten och rättspraxis göra en bedömning i varje enskilt fall om altanen med tanke på konstruktion och utseende kan anses utgöra en bygglovspliktig åtgärd. Om du ska bygga en altan bör du ta kontakt med bygglovsenheten för att få svar på frågan om just din altan kräver bygglov. Läs mer om lovfria åtgärder, anmälan och teknisk kontroll.

Bygga nytt, ändra eller riva

Samlad information om att bygga nytt, ändra eller riva.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej