Installation av eldstad

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och/eller rökkanal måste du göra en anmälan. Exempel på åtgärder du behöver anmäla är insättning av kasett, installation av vedeldad bastu och installation av brännare eller bränsletillförsel.

Anmäl installation/ändring av eldstad/rökkanal

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och/eller rökkanal måste du göra en anmälan. Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har utfärdats.

Exempel på åtgärder utöver nyinstallation av eldstad och/eller skorsten/rökkanal som är anmälningsplikiga är följande:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av vedeldad bastu.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets.

Alla nyinstallerade eldstäder ska vara CE-märkta, vilket är en förutsättning för att få säljas inom EU.
Eldstäder som dessutom är P- eller svanenmärkta uppfyller ännu högre krav.

Blankett för anmälan av ändring/installation av eldstad/rökkanal

Blankett för anmälan.

Till anmälan ska bifogas:

  • Planritning med braskaminens / eldstadens placering inritad.
  • Fasadritning med skorstenens placering inritad.
  • CE-märkning på eldstad och/eller rökkanal, eller ange fabrikat och typ på anmälan.

Startbesked, besiktningsprotokoll, slutbesked

När anmälan skickats in utfärdar samhällsbyggnadsnämnden ett startbesked som innebär att installationen får påbörjas. Då arbetena är färdigställda ska installationen godkännas av skorstensfejarmästare som upprättar ett besiktningsprotokoll. Godkänt protokoll ska skickas till nämnden som då utfärdar ett slutbesked.

Anläggningen få inte tas i drift innan slutbesked har utfärdats. Sanktionsavgift för att ta en eldstad i drift utan slutbesked är 0,1 x prisbasbeloppet.

Tänk på omgivningen

Det är viktigt att tänka på hur en braskamin påverkar omgivningen. Den trevliga härden inne i huset är din egen upplevelse, men röken kan bli störande för grannar. Tänk igenom konsekvenserna och tala med grannarna. Som byggherre är du själv ansvarig för att reglerna i Boverkets byggregler följs. Kom också ihåg att samhällsbyggnadsnämnden kan förbjuda eldning om den blir alltför störande. Reglerna innebär bland annat också att det inte får uppstå brand- och gasspridning. Personal på bygglovenheten kan ge upplysningar om aktuell lagstiftning.

Kontakt

Välkommen att kontakta bygglovsenheten eller boka tid med en handläggare för rådgivning:
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider bygglovsexpeditionen:
Måndag – torsdag: 10:00 – 11:45 samt 13:30 – 14:30.
Fredagar samt dag före helgdag: 10:00 – 11:45.

Ja. Men är du osäker på hur du ska göra – anlita en fackman.
Installationen måste besiktas och godkännas av skorstensfejarmästare
när arbetena är klara.

För mindre eldstäder är grundregeln att skorstenen ska vara minst 1,0 meter över takytan och mynna över nocken på huset. Detta innebär att en skorsten placerad i nock på ett sadeltak blir en meter hög, och om den är placerad längre ned i  takfallet blir den längre då den ska mynna över nocken på huset.

Kontakt

Har du frågor om anmälan av ändring/installation av eldstad/rökkanal?

Välkommen att kontakta bygglovsenheten eller boka tid med en handläggare för rådgivning:
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider bygglovsexpeditionen:
Måndag – torsdag: 10:00 – 11:45 samt 13:30 – 14:30.
Fredagar samt dag före helgdag: 10:00 – 11:45.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej