Energideklaration

Som ett led i arbetet med att minska energianvändningen i byggnader infördes 2006 en ny lag. Den påbjuder att ägare till byggnader ska deklarera energianvändning och inomhusmiljö för sina hus.

Varför energideklarera?

Lagen bygger på ett EG-direktiv som syftar till lägre energianvändning i byggnader. Alla EU-länder inför liknande lagar. Byggnader står för cirka 40 procent av energianvändningen inom både EU och Sverige. Sverige har dessutom ett mål att energianvändningen år 2020 för bostäder och lokaler ska vara 20 procent lägre än den var 1995.

Den stora fördelen med energideklarationen är att man får ett värde på energianvändningen, som kan jämnföras byggnader emellan. Vid försäljning av en villa eller om du bygger nytt kommer såväl köpare som säljare att få en tydlig bild av energianvändningen i huset och därmed dess driftkostnader. Om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt får du reda på hur mycket energi det behövs för uppvärmning, vilket påverkar din hyra. Samma sak gäller för dig som har ett företag och hyr en lokal. Dessutom kommer energideklarationen innehålla förslag på lämpliga åtgärder för att minska energianvändningen. Dessa åtgärdsförslag ska vara kostnadseffektiva, det vill säga de kommer att vara lönsamma för ägaren att genomföra.

Vem berörs?

Alla berörs mer eller mindre: de som äger byggnader, de som bor och verkar i byggnader, de som bygger och reparerar. Dessutom försäkringsbolag, fastighetsmäklare och alla de yrkesgrupper som utför de åtgärder som kommer att föreslås i energideklarationerna. Det är ägaren till en byggnad som är skyldig att upprätta en energideklaration. Några byggnader är dock undantagna:

 • Byggnader mindre än 50 m2.
 • Fritidshus med högst två bostäder.
 • Byggnader med officiellt skydd för arkitektoniskt eller historiskt värde.
 • Byggnader för religiös verksamhet.
 • Industrier, verkstäder och ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk.
 • Byggnader för totalförsvaret av hemlig natur.

När ska det göras?

Lagen om energideklaration kommer stegvis att omfatta olika typer av byggnader. Energideklarationen är giltig i tio år och behöver inte göras om under perioden, om byggnadens ägare inte själv önskar detta på grund av att t.ex.energibesparande åtgärder genomförts.
Nya byggnader ska energideklareras senast två år efter att de tagits i bruk.

Hur går det till?

Energideklaration i fyra steg:

 1. Samla alla uppgifter som har med din byggnads energianvändning att göra.
 2. Kontakta en oberoende energiexpert.
 3. Experten bedömer handlingarna, gör eventuella kompletterande undersökningar, upprättar energideklarationen och registrerar den hos Boverket.
 4. Sätt slutligen upp energideklarationen i din byggnads entré (gäller ej småhus). Den ska ange: Byggnadens energiprestanda, om OVK-besiktning är utförd. om radonmätning är utförd samt om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder.

Boverket är tillsynsmyndighet enligt lagen om energideklarationer!

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej