Anmälan och teknisk kontroll

En åtgärd som är lovfri kan kräva att du ska göra en anmälan. Det kan exempelvis handla om rivning, ändring och tekniska installationer.

Lovfria åtgärder kan istället kräva att en anmälan görs. Är åtgärden anmälningspliktig får den inte påbörjas förrän anmälan är gjord och samhällsbyggnadsnämnden lämnat startbesked. Att påbörja en åtgärd innan ett startbesked utfärdats är förenat med sanktionsavgift som beräknas efter byggnadens storlek och aktuellt prisbasbelopp. Om en åtgärd är lovpliktig räcker det med att lämna in en ansökan om lov och någon särskild anmälan behövs inte.

Anmälan krävs för:

  • Ändringar av en byggnads bärande delar eller när planlösning påverkas avsevärt.
  • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler eller ventilation.
  • Installera eller väsentligt ändra installationer för vatten eller avlopp i en byggnad eller på tomt.
  • Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
  • Underhåll av byggnadsverk som omfattas av skyddsbestämmelser.
  • Rivning av vissa byggnader eller delar av byggnader som inte kräver lov.

Blankett för anmälan av åtgärderna ovan.

Kontakt

Är du osäker om den åtgärd du tänkt utföra kräver lov eller är anmälningspliktig?
Välkommen att kontakta bygglovsenheten eller boka tid med en handläggare för rådgivning:
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider bygglovsexpeditionen:
Måndag – torsdag: 10:00 – 11:45 samt 13:30 – 14:30.
Fredagar samt dag före helgdag: 10:00 – 11:45.

Bygga nytt, ändra eller riva

Samlad information om att bygga nytt, ändra eller riva.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej